Nhiếp ảnh 360 Cơ Bản – Tập 10 | Các chế độ chụp Av, Tv, P

Nhiếp ảnh 360 Cơ Bản - Tập 10 | Các chế độ chụp Av, Tv, P | 50mm Vietnam

Đến hẹn lại lên, Cô giáo Nhi và 2 học trò “trẩu” của Nhiếp Ảnh 360 Cơ Bản đã quay trở lại với những mode chụp ảnh đây!

Những chế độ chụp M, Av, Tv hay P có làm cho bạn phân vân không phải biết chọn chế độ nào để chụp? Nhiếp ảnh 360 Cơ Bản – Tập 10 chính là câu trả lời cho bạn về Av, TvP. Hãy cùng nghiên cứu nhé!