Google đã xóa bỏ hoàn toàn tùy chọn “View image” (xem ảnh) khỏi kết quả tìm kiếm hình ảnh, điều này có nghĩa là người dùng sẽ không còn khả năng download ảnh gốc nhanh chóng mà không truy cập vào các trang web chứa những bức ảnh này. Như vậy, ông lớn Google đã tiến hành thay đổi lớn nhằm bảo vệ tác quyền hình ảnh.