Nếu bạn đi chụp mà quên copy ảnh ra, rồi thật tình cờ là thẻ nhớ thì sắp đầy và không biết làm thế nào? Với các hãng khác thì việc này cũng hơi nghiêm trọng một chút, nhưng nếu bạn sở hữu một chiếc máy ảnh không gương lật của Sony thì có vẻ mọi chuyện dễ thở hơn rồi, vì đã có máy trợ thở Google Photos cùng ứng dụng STG Uploader.