Mặc dù là tiêu cự tele, khẩu lớn f/1.8, nhưng điều đầu tiên mà nhiều người đều cảm thấy khi cầm chiếc FE 135mm f/1.8 GM đó chính là nhẹ. Đây cho thấy là một nỗ lực rất đáng kể của Sony.