Phóng ảnh to ra hơn kích thước ban đầu mà vẫn đảm bảo chi tiết là nhu cầu mà nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ tới. Chắc hẳn giải pháp cho việc này xưa nay là dựa vào Photoshop, ảnh sẽ to ra khá nhiều mà không bị giảm chất lượng đi. Tuy nhiên bây giờ đã có thêm một phần mềm phóng ảnh miễn phí khác còn tốt hơn cả Photoshop, có tên Sharper Scaling.