Nếu bạn ngập trong đám ảnh chỉ có những xi măng, bê tông, cốt thép và kính như các nhiếp ảnh gia chụp ảnh kiến trúc thì bạn sẽ làm gì?. Dù có yêu nghề đến mấy, đôi lúc bạn cũng phải chán nản vì những thứ như vậy. Tuy nhiên hãy học theo nhiếp ảnh gia Paul Eis sau đây để có thể khiến công việc trở nên thú vị hơn.