Trong kĩ thuật tráng phim màu, có 2 loại thuốc ( Dùng cho 2 kiểu tráng phim chính) chính đó là C-41 và E6. Trong đó thì C-41 dùng để tráng phim âm bản, còn E6 dùng để tráng phim dương bản. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia kì cục này lại tráng phim bằng …. nước mì. Và không chỉ dừng lại ở đó, cô còn thử nghiệm nhiều chất lỏng thú vị khác !