Không lâu sau quyết định khai tử film B&W Neopan 100 Acros của mình, Fujifilm bất ngờ tiết lộ đang cân nhắc tái sản xuất loại film này, thổi bùng lên tia hy vọng cho những người có niềm đam mê bất tận với style “sống chậm”