Những người mẫu ở Trung Quốc ở thởi điểm hiện tại, những người phải mặc trên mình hàng trăm bộ quần ảo mỗi ngày, họ phải học cách làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh nhẹn.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng và để các Nikonian chờ đợi thì cuối cùng Nikon đã chính thức công bố một sản phẩm mới của hãng…