Không một sự vật nào có thể tồn tại mãi mãi dưới bàn tay khắc nghiệt của thời gian. Những tác phẩm hội họa cũng vậy, luôn phải chịu sự đe dọa từ các yêu tố khách quan và có thể bị hư hỏng bất cứ lúc nào. Thấy được sự thật đó, những nhà khoa học luôn cố gắng lưu trữ chúng dưới dạng file số, nhưng với giới hạn của công nghệ thì nhiều năm qua đây vẫn là một vấn đề gây đau đầu cho những nhà bảo tồn văn hòa nghệ thuật.

Và rồi bất ngờ Google có được lời giải đáp thỏa đáng.