Lần trước nghe đâu đó trong các comment của Youtube có một bạn hỏi cách chụp panning, thế là chúng tớ xúc tiến luôn!

Kỹ thuật Panning, hay còn gọi là lia máy là một kỹ thuật khá đặc biệt, không khó để thực hiện nhưng rất khó để có bức ảnh ưng ý.