Bạn đã bao giờ lướt qua những group nhiếp ảnh và thấy có những bức ảnh đoạt giải mà bạn chẳng thấy vừa mắt chút nào. Bạn hoang mang không hiểu mắt mình có vấn đề hay cảm nhận nghệ thuật của bạn chưa đủ tinh tế? Keegan sẽ giúp bạn điều này.