Ngày 8/6 vừa qua, Canon Rumors đã công bố bản đăng kí sáng chế của Canon về hệ thống chống rung hoàn toàn mới. Hệ thống này được cải tiến rất nhiều so với hiện tại và có thể sẽ được áp dụng trong các dòng ống kính thế hệ kế tiếp.