Các bạn hãy cùng xem Tùng Thính chia sẻ gì về kỹ thuật Chụp ảnh time-lapse này và video của Tùng có ấn tượng không nhé!