Những nhãn hiệu tồn tại đến một trăm năm chắc không quá nhiều, và ở ngành thiết bị phim ảnh thì chắc cón hiếm hơn nữa, trong đó có Gitzo.

Một chiếc chân máy thì lại có giá rất vô cùng, từ vài trăm ngàn cũng có mà đến chiếc chân máy được nhắc đến trong video trên đây, có giá lên tới 20 triệu đồng.