Chắc hẳn bạn đã quá quen với những ống kính to và nặng, với hàng chục thấu kính được xếp lại với nhau ở bên trong. Tuy nhiên, có một Trimagon 95mmf2.6 đã đi ngược lại điều đó…