Cuộc sống có rất nhiều sự thật sai lầm mà chúng ta vẫn tin sái cổ cho đến khi được khoa học chứng minh. Nhiều người vẫn nghĩ rằng bò tót có thù hằn với màu đỏ nhưng trên thực tế chúng lại là loài mù màu. Tương tự, cũng có không ít nhầm tưởng về máy ảnh số giữa những người cầm máy.