Đây là một trong những chiếc balo máy ảnh được rất nhiều dân chơi máy ảnh, chiếc Peak Design Everyday Backpack V2!