Nào hãy cùng 50mm Vietnam xem những bước cơ bản và những thiết bị nào là cần thiết để làm vlog nhé!