Lười biếng di chuyển & thay đổi góc máy = Giết chết sự sáng tạo! Đằng Sau Khung Ngắm - Tập 3

Trong tập thứ 3 của Đằng Sau Khung Ngắm, 50mm Vietnam chọn một chủ đề hẹp hơn so với 2 chủ đề trước, liên quan đến cách di chuyển, thay đổi góc máy và ảnh hưởng của nó lên hình ảnh của bạn.

bahis siteleri