“Float like a butterfly, sting like a bee” – Tạm dịch: Cú đấm đau như ong chích, né đòn nhanh như bướm vờn. Đó là một câu khá kinh diển để mô tả về người đàn ông kì diệu của làng quyền anh, Muhammad Ali. Và chỉ cách đây ít ngày, huyền thoại đã về với đất mẹ…