Tô màu ảnh đen trắng – chuyện tưởng chừng phải nhờ các cao thủ ra tay thì nay đã có một ứng dụng online cũng có thể làm được. Hãy cùng 50mm Vietnam khám phá xem ứng dụng này “vi diệu” đến đâu nhé.