Chiếc bánh sinh nhật dành cho Leica Men! | 50mm Vietnam

Người yêu, bạn thân, người trong gia đình bạn là nhiếp ảnh gia? Bạn muốn làm một chiếc bánh thật độc đáo và đặc biệt? Đây chính là chiếc bánh mà bạn sẽ thích: dưới hình dạng chiếc ống kính Leica Summilux 50 f/1.4 là những thứ ngọt ngào và tuyệt vời đang ẩn giấu!