Sau đây là một video chúng tớ thực hiện để diễn giải lại cách chúng tớ thiết lập ánh sáng trong video quay Fujifilm X-T4 đánh boxing!

error: Nội dung này được 50mm Vietnam sản xuất. Vui lòng không copy đi nơi khác!