Làm một bức ảnh Cinemagraph thật ra cũng không khó để thử làm lắm đâu bạn ơi!