Trong loạt phần mềm mới nhất của Adobe, Photoshop 2021 được đánh giá là có rất nhiều cải tiến vượt trội. Và một trong đó là công cụ thay nền trời thông minh – AI Sky replacement.

Windows 10 Kaufen Windows 10 Pro Office 2019 Kaufen Office 365 Lizenz Windows 10 Home Lizenz Office 2019 Home Business Kaufen