Lười biếng di chuyển & thay đổi góc máy = Giết chết sự sáng tạo! Đằng Sau Khung Ngắm – Tập 3

Lười biếng di chuyển & thay đổi góc máy = Giết chết sự sáng tạo! Đằng Sau Khung Ngắm - Tập 3

Trong tập thứ 3 của Đằng Sau Khung Ngắm, 50mm Vietnam chọn một chủ đề hẹp hơn so với 2 chủ đề trước, liên quan đến cách di chuyển, thay đổi góc máy và ảnh hưởng của nó lên hình ảnh của bạn.

Bởi lẽ giờ đây có rất nhiều người chụp ảnh bị lười di chuyển và thay đổi góc máy, nên ảnh của họ thường sẽ ít sáng tạo, ít thấy được nhiều góc đẹp hơn của chủ thể. Vì vậy, hi vọng thông qua Đằng Sau Khung Ngắm tập 3 này, 50mm Vietnam có thể tạo động lực giúp các bạn như vậy bớt lười!

Link FB HuyBQ: http://facebook.com/huybqphoto

#ĐằngSauKhungNgắm #50mmVietnam #HuyBQ