1 Người mẫu – 2 Photographers – Phụ kiện dưới 300k | Đồ Rẻ Ảnh Chất | Tập 8

1 Người mẫu - 2 Photographers - Phụ kiện dưới 300k | Đồ Rẻ Ảnh Chất | Tập 8 | 50mm Vietnam

1 Người mẫu – 2 Photographers – Phụ kiện dưới 300k | Đồ Rẻ Ảnh Chất | Tập 8

Hello anh em, trong tập 8 của Đồ Rẻ Ảnh Chất, Minh Nhon sẽ cùng photographer Giang Mop, cùng sử dụng những phụ kiện dưới 300k trên người mẫu Hạnh Lê.

Hãy cùng xem xem hai photographer này sẽ xử lý các tình huống ra sao nhé!
————
Instagram Giang Mop: http://instagram.com/giangmop
Instagram Hạnh Lê: http://instagram.com/hanniebeibi_
————
Combo gear Minh Nhon sử dụng:
https://shorten.asia/1fchPf9K
https://shorten.asia/5UVmuKf8