Cách chụp ảnh chồng hình bằng máy phim | Tập 16 | Lên Phim Xuống Phố

Cách chụp ảnh chồng hình bằng máy phim | Tập 16 | Lên Phim Xuống Phố | 50mm Vietnam

Cách chụp ảnh chồng hình bằng máy phim | Tập 16 | Lên Phim Xuống Phố

Thể theo nguyện vọng của các bạn, trong tập 16 này, Chikimo sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để chồng hình trên máy phim một cách chuẩn nhất!

Và đừng quên LIKE & SHARE nếu thấy video của bọn mình hay, thêm COMMENT để biết bạn muốn gì trong những số tiếp theo nhé.

#LPXP #chikimo #50mmVietnam