So sánh các preset với nhau cực kì tiện lợi với Virtual Copy và Snapshot | Tập 7 | Phòng tối 50mm

So sánh các preset với nhau cực kì tiện lợi với Virtual Copy và Snapshot | Tập 7 | Phòng tối 50mm | 50mm Vietnam

Okay! Một câu hỏi cho các bạn là làm sao để chúng ta có thể áp nhiều preset / profile trong ảnh và sau đó so sánh chúng cùng lúc để chọn ra cách tốt nhất?

Trung Nhôm và Phòng Tối 50mm sẽ giúp bạn vấn đề này thông qua tính năng Virtual Copy, Snapshot và Survey View nhé.

Các bạn có câu hỏi nào về Lightroom thì cứ đặt ở phần Comments nhé!