Hot Shoe, Cold Shoe là gì? | Tập 2 | Chỉ 3 phút thôi!

Hot Shoe, Cold Shoe là gì? | Tập 2 | Chỉ 3 phút thôi! | 50mm Vietnam

Trong “Chỉ 3 Phút Thôi” (#C3PT) của tuần này, Ủn sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người một sự phân biệt rõ ràng về chân cắm Hot Shoe và Cold Shoe mà mọi người thường hay bắt gặp trên máy ảnh hoặc trên một số phụ kiện nhiếp ảnh khác.

Nó là gì? Công dụng ra sao? Khác nhau như thế nào? Tất cả đều sẽ có hết ở trong tập 2 về Hot Shoe, Cold Shoe nhé!

#C3PT #Ủn #50mmVietnam