Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

Sau Top 10 bức ánh đường phố & phong cảnh đẹp nhất năm 2015 do 500px bình chọn.

Thì giờ là lúc của thể loại ảnh chân dung!

Vẫn luật cũ được áp dụng như sau:

  1. Bức ảnh phải được tải lên 500px trong năm 2015 ( không nhất thiết phải chụp trong năm 2015).
  2. Không có chủ nhân của bức ảnh nào được xuất hiện hai lần trong top 10.

Và sau đấy là Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px!

10. Highlands by TJ Drysdale

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

9. Love Photography by Luis Valadares

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

8. Me and You by Kevin Cook

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

7. Pure by Miki Macovei

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

6. Christina by Maxim Guselnikov

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

5. Reflections by Florian Pascual

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

4. Wet Leaves by Jessica Drossin

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

3. Tonya by Georgy Chernyadyev

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

2. Natalya by Ann Nevreva

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam

1. Julia by Sean Archer

Top 10 bức ảnh chân dung của năm 2015 trên 500px | 50mm Vietnam Bạn nghĩ sao về top 10 chân dung? Liệu có xứng đáng như hai tuyển tập top 10 trước đó?